We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Learn more

Local Organization Committee

Local Organization Committee

  • Dr Konstantinos Korfiatis
  • Dr Zacharias Zacharia
  • Dr Stella Petrou
  • Rafaella Mallouppa
  • Vasiliki Vasileiou
  • Dr Nikoletta Xenofontos
  • Dr Ivoni Pavlou
  • Orthodoxia Mamantos
  • Kyriaki Vakkou

Print  
Designed by: KAINOTOMO PH LTD